Pochopenie fotovoltaických dotácií zahŕňa poznanie rôznych finančných stimulov zameraných na podporu zavádzania a využívania solárnej energie. Subjektmi, ktoré ponúkajú dotacie na fotovoltaiku, sú vo všeobecnosti vlády, spoločnosti poskytujúce verejné služby a iné príslušné subjekty. Tieto prostriedky poskytujú v rôznych formách, ako …