Podnikatelský plán kavárna patří do kategorie těch dokumentů, které umí analyzovat aktuální situaci, ale primárně by měl být orientován na budoucnost a splnění předem stanovených cílů. Sestavení podnikatelského plánu kavárna je tedy důležité hned ze dvou pohledů. První z nich je orientován