Test zraku a niekoľko dôležitých informácií z pohľadu pacienta

Test zraku a niekoľko dôležitých informácií z pohľadu pacienta

Prax v očných ambulanciách ukazuje jednu špecifickú situáciu a tou je to, že aj pri dvojnásobnom teste zraku bezprostredne po sebe môže dochádzať k rôznym výsledkom merania. Práve takýmto situáciám sa budeme v nasledujúcich riadkoch venovať a pozrieme sa na niektoré z faktorov vplývajúce na takýto stav. Dva testy zraku sa teda štandardne môžu líšiť a takáto odchýlka môže pokojne predstavovať aj 0,25 dioptrie. Môžete však byť pokojní a skúsený očný lekár vie takéto výsledky testu zraku adekvátne zhodnotiť. Môže však za takúto situáciu oko, pacient alebo lekár? Oko totižto počas dňa podáva rôzny výkon a vo väčšine prípadov si tieto zmeny ani neuvedomíme. Jeho výkon v oblasti videnia sa teda mení a závisí od nášho biorytmu. Test zraku teda štandardne môže vykazovať rôzne výsledky.  

Test zraku môže vykazovať odlišné výsledky pri opakovanom meraní

Test zraku v ordinácii
Meranie zraku

Na výsledky testu zraku má teda vplyv viacero faktorov a medzi tie radíme napr. aj hladinu cukru v krvi alebo úroveň hormónov. Samotný výsledok testu zraku teda môže byť do značnej miery ovplyvnený. Pokiaľ by sme ho absolvovali pred raňajkami alebo nedodržaním pitného režimu, tak výsledok bude týmito faktormi celkom určite ovplyvnený. Množstvo z nás pracuje väčšiu časť dňa na PC a pri jeho používaní je oko do značnej miery namáhané. Pokiaľ sa teda po pracovnej dobe rozhodneme navštíviť očnú ambulanciu alebo optiku, tak výsledok testu môže byť opäť skreslený. Špecifickou situáciou býva v tomto smere najmä prvé očné vyšetrenie a pred jeho absolvovaním by sme mali byť celkom určite pokojní a oddýchnutí. Test zraku by sme súčasne nemali nikdy absolvovať smädní a hladní. Na výsledok testu má určite vplyv aj úroveň profesionality zo strany lekára. Vo všeobecnosti platí, že pokiaľ sú testy opakované povrchne a bez väčšej prípravy, tak výsledky vedia byť o to nepresnejšie a rozdiely v jednotlivých meraniach vedia byť o to väčšie. Na testovanie by teda mala byť vyhradená dostatočná porcia času a dôležitou je aj kvalitná komunikácia medzi pacientom a lekárom. Testy by mal celkom určite prebiehať v priestore bez priameho slnečného svetla, ktoré dokáže výsledky merania skresliť. Viac sa dozviete na webovej stránke https://www.ivio.clinic/ocnymagazin/.

Written By

Aerodrome Admin