Ako postupovať pri likvidácii spoločnosti ?

Zvládnutie zložitého procesu likvidácie spoločnosti si vyžaduje jasnú znalosť viacerých finančných a právnych postupov. Často sa likvidácia stáva nevyhnutnou, keď je spoločnosť platobne neschopná a nie je schopná plniť svoje finančné záväzky. Bez ohľadu na to, či je dôvodom konkurz alebo strategické rozhodnutie, je potrebné postupovať obozretne. Tento článok vás p...