Spoľahnite sa na strešnú krytinu, ktorá vás prežije!

...